ngân long ABino

  • Chủng loại : Quý hiếm
  • Loại Cá : Kim Long
  • Hợp mệnh kim
Danh mục: Từ khóa: